DELEGATS I DELEGADES DE TARRAGONA:

RAMON CÓRDOBA MARÍN, Junta de Personal AGE (TGSS – MEYSS)

VICTÒRIA BELTRÁN GARCÍA, Junta de Personal AGE (Trànsit – MIR)

JOSEP MARTÍNEZ BIENDICHO, Junta de Personal AGE (TEAR – MINHAP)

FRANCISCO CARLOS FABÀ JORDÀ, Comitè d’Empresa AGE (Demarc. Costes – MAGRAMA)

OCTAVI RIPOLL MONTANÉ, Comitè d’Empresa AGE (Demarc. Carreteres – MFOMENTO)

ROGER SOLÉ CLUSELLA, Comitè d’Empresa AGE (Protecció Civil – MINHAP)

ÁNGEL GONZÁLEZ SÁIZ, Comitè d’Empresa AGE (INSS – MEYSS)

MIGUEL ORTIZ SANCHÍS, Junta de Personal AEAT (AEAT – MINHAP)

ALBERT PEIRÒ PALACÍN, Delegat Sindical AGE (INSS – MEYSS)

JOAN CARLES DONADO-MAZARRÓN ROMERO, Delegat Sindical (TGSS – MEYSS)