CCOO adverteix sobre el deteriorament de serveis públics bàsics si no es reforcen les seves plantilles amb urgència

CCOO reclama reposar urgentment les jubilacions d’empleats públics que ja s’han produït, i una oferta d’ocupació pública que permeti reequilibrar i recuperar el mateix, reforçant l’adequació funcional d’aquests perfils professionals a les noves necessitats que planteja l’accés dels ciutadans als serveis públics.

Més informació…