La Comissió de Control del pla de pensions de l’AGE aprova els comptes de l’exercici 2016

La Comissió de Control del Pla de Pensions de l’Administració General de l’Estat (AGE) ha aprovat els comptes anuals del Fons, auditats per l’auditora Deloitte; i l’informe de gestió presentat per l’entitat gestora, GPP, Entitat Gestora de Fons de Pensions SA, corresponents a l’exercici 2016.

Més informació…