Reunió de la Comissió Tècnica de Prevenció de Riscos laborals a l’AGE

El passat dia 28 d’abril, va tenir lloc una reunió de la Comissió Tècnica de Prevenció de Riscos laborals dependent de la Mesa General de Negociació de l’Administració General de l’Estat (AGE). Els recursos humans preventius, continuen perdent efectius cada any sense que l’Administració tingui cap alternativa. En aquest moment un 20% dels recursos preventius propis estan sense cobrir.

Més informació…