SOM DONES, FEM DRETS, FEM LLUITES. 8 DE MARÇ 2017

CCOO EXIGIM:

  • Que s’impulsi el diàleg social i la negociació col·lectiva com a via per a l’adopció de mesures d’igualtat en l’ocupació de les dones.
  • Que es desenvolupin polítiques actives d’ocupació i amb perspectiva de gènere per minvar la bretxa salarial de gènere.
  • Avançar en polítiques de conciliació dels temps socials i laborals i la corresponsabilitat entre dones i homes.
  • Adoptar noves mesures, sent prioritària la consecució d’un acord social contra la violència masclista.
  • Exigim que el Govern de l’Estat dediqui els pressupostos necessaris a les polítiques públiques d’igualtat i de lluita contra totes les violències masclistes.

 

MANIFEST 8M DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Activitats i actes centrals 8 de març 2017 a Barcelona