El salari anual de les dones s’hauria d’incrementar un 30% per equiparar-se al dels homes

Les dones haurien de treballar 109 dies més a l’any per guanyar el mateix salari que un home, per fer la mateixa feina o treballs d’igual valor (el que equival a una bretxa salarial del 30%), segons l’informe “Bretxa salarial: el peatge de la discriminació” elaborat per la Secretaria confederal de la Dona i d’Igualtat de CCOO; en el qual s’analitza la desigual situació de la dona al mercat de treball i es destaquen els factors que incideixen en la bretxa salarial de gènere.

Més informació…