Reunió de la Comissió Negociadora del Conveni Únic

NO ÉS POSSIBLE UN NOU CONVENI A COST ZERO, COM PRETÉN L’ADMINISTRACIÓ

  • Es reprèn el tema de la classificació professional
  • CCOO planteja la classificació en quatre grups professionals, equiparables als de l’EBEP
  • L’Administració està disposada a estudiar les propostes presentades

Més informació…