CCOO denuncia el Conveni Únic del personal laboral de l’Administració de l’Estat

denuncia cu

 

 

Aquesta denúncia del conveni, que afecta gairebé 50.000 persones, obliga el Govern a iniciar la negociació de les condicions de treball del seu personal laboral en un termini màxim d’un mes.

Més informació…