Concurs de trasllats del Personal Laboral de l’àmbit del Conveni Únic de l’AGE

negociacionya

 

L’Administració continua sense acceptar la convocatòria de tots els llocs determinats pel Conveni.

Més informació…